Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Συγγραφής Καταστατικού Χάρτη, Μιλάνο, 6 και 7 Ιουνίου 2015 από το Urgenci Ευρώπης. Κοινή διακύρηξη


Ο στόχος αυτής της συνάντησης, που οργανώθηκε στο Μιλάνο στις 6 - 7 Ιούνη 2015, από το Urgenci Ευρώπης, ήταν  η αναγνώριση της ανάγκης για μια Κοινή Διακήρυξη που θα δηλώνει το 'Κοινό Έδαφος' μεταξύ μας. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από πολλές διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες ώστε να δημιουργήσουμε δεσμούς ανάμεσα στο ευρωπαϊκό δίκτυο και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών δικτύων στα οποία ανήκουν.

- Εισαγωγή

Οι  πρωτοβουλίες Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας (Κ.Υ.Γεω.), δηλαδή ενεργοί πολίτες που δεσμεύονται απέναντι σε τοπικά αγροκτήματα να μοιραστούν τον κίνδυνο αλλά και την γενναιοδωρία της οικολογικής γεωργίας, ανθίζουν σε όλη την Ευρώπη.  Παρά το ότι οι μορφές των πρωτοβουλιών διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, προγράμματα ανταλλαγών και ευρωπαϊκές συναντήσεις [1] έχουν αποδείξει ότι υπάρχει ένα κοινό όραμα – διαδικασία  στην ευρωπαϊκή κοινότητα Κ.Υ.Γεω., που πρέπει να εκφραστεί σε μια Κοινή Διακήρυξη.Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Πυρήνας του Urgenci [2] δρομολόγησε το πρόγραμμα «Κοινός Τόπος για Κ.Υ.Γεω. στην Ευρώπη», χάρη σε μια υπό-επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ΜΚΟ CONCORD, και την υποστήριξη του Ιδρύματος FPH. 
Αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να ξεκινήσει η διαδικασία ωρίμανσης και παρέχει τα μέσα ώστε 15 τοπικά και εθνικά δίκτυα Κ.Υ.Γεω. να μπορέσουν να διεξάγουν εργαστήρια σχετικά με την συγγραφή  καταστατικού χάρτη, μέσα από μια συνεχόμενη ανταλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

> Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος Κοινός Τόπος είναι:

-Προετοιμασία της επόμενης Ευρωπαϊκής συνάντησης Κ.Υ.Γεω. που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2016 στην Οστράβα, της Τσεχικής Δημοκρατίας. Αυτό θα επιτευχθεί χάρη στη συνεπή και αποκεντρωμένη συμμετοχική εργασία πάνω στις Κοινές μας Αξίες. Ελπίζουμε στην Οστράβα να επικυρωθεί το Προσχέδιο Διακήρυξης.

-Συμβολή στον καθορισμό ενός Ευρωπαϊκού Κινήματος Κ.Υ.Γεω. μέσα από ασκήσεις ανάπτυξης ικανοτήτων και χαρτογράφησης,

-Εφαρμογή μιας διαδικασίας συμμετοχικής δράσης – έρευνας που αποσκοπεί στην απόκτηση βαθύτερης κατανόησης των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών Κ.Υ.Γεω.. Αυτό θα γίνει μέσα από την Ομάδα Έρευνας Κ.Υ.Γεω.. [3]

> Οι σκοποί αυτής της πολυεπίπεδης διαδικασίας με πολλαπλούς ενδιαφερόμενους είναι:

-Ενίσχυση τόσο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Κ.Υ.Γεω. όσο και των τοπικών και εθνικών δικτύων, μέσα από την ανάπτυξη κρίσιμων συζητήσεων σχετικά με το τι πρεσβεύουμε και πως να το εξαπλώσουμε.
-Δημιουργία μιας βάσης πάνω στην οποία όλοι συμφωνούμε, μιας και είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρουμε θέση για λογαριασμό του κινήματός μας - γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποιος άλλος!
-Διασφάλιση ότι θα υπάρχει μια συνέχεια ανάμεσα σε αυτές τις σημαντικές συνευρέσεις, ως ένας τρόπος για να χτίσουμε μια βιώσιμη διαδικασία δημιουργίας κινήματος.

- Χρήσεις μιας Κοινής Διακήρυξης:

Μέσα από την συζήτηση, που έγινε με την Διαδικασία του
World Café, προέκυψαν αρκετά βασικά θέματα:


-Υπεράσπιση / Υποστήριξη
-Κοινή ταυτότητα για τα εγχειρήματα Κ.Υ.Γεω. για να αποτραπεί η εμπορευματοποίηση ή 'εταιρική αιχμαλωσία' του όρου
-Παρουσίαση προς τον κόσμο και προώθηση της ανάπτυξης της Κ.Υ.Γεω. / Διάδοση

- Υπεράσπιση/Υποστήριξη:

Είμαστε μια ομάδα τοπικών δικτύων, με συγκεκριμένες ιστορίες, υπόβαθρα και πλαίσια, αλλά όλοι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε στο παγκόσμιο κίνημα. Υποστηρίζουμε τη Διακήρυξη Nyeleni για την Αγρο-οικολογία, και αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα: τα δικαιώματα των εργαζομένων, το δικαίωμα στην τροφή ... και δηλώνουμε ότι τα δικαιώματα αυτά συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός νέου οράματος που βασίζεται στην διατροφική κυριαρχία και την αλληλέγγυα οικονομία. Υπάρχει το διαφορετικό μονοπάτι, αλλά χρειαζόμαστε υποστήριξη για να ανακτήσουμε εκ νέου τον πολιτικό μας χώρο (πέρα από τη γη και τις αγορές που αποτελούν το «σύνηθες» πρίσμα  μέσα από το οποίο βλέπουμε τα πράγματα). Θα πρέπει επίσης να αλλάξει το νομικό πλαίσιο για μια προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω και να αλλάξει το κυρίαρχο μοντέλο της βιομηχανοποιημένης γεωργίας / αγροβιομηχανίας και της επεξεργασίας / διανομής μέσω των υπεραγορών.

Οι Τοπικές Αρχές θα πρέπει να γνωρίζουν και να αναγνωρίσουν την ύπαρξη αυτού του γεγονότος.

Ως ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο Κ.Υ.Γεω., χρειάζεται, εκ των προτέρων, να καθορίσουμε τα θέματα για τα οποία παίρνουμε θέση με μεγαλύτερη σαφήνεια, με ένα επίσημο πλαίσιο και εκπροσώπηση που θα καθορίζει τον σκοπό του τι είμαστε / δεν είμαστε, καθώς και τις θέσεις μας (πχ σχετικά με τα καλάθια ή box schemes, τις Διατροφικές Συνελεύσεις (Food Assemblies) κλπ). Πρέπει να σηματοδοτήσουμε τον “χώρο μας”, για να αποφύγουμε την 'αιχμαλωσία', ενώ συνεχίζουμε να οικοδομούμε συμμαχίες και ένα κοινό έδαφος με τους συμμάχους μας.

Ως Δίκτυο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια «ομάδα ταχείας αντίδρασης» για την παροχή υποστήριξης σε ανθρώπους που συμμετέχουν σε συναντήσεις όπου χρειάζεται να πάρουν θέση σε ζητήματα πολιτικής (CSM – Μηχανισμός Κοινωνίας των Πολιτών ΜΚΠ / CFS – Επιτροπή Διατροφικής Ασφάλειας ΕΔΑ / και άλλα ...). Είναι σημαντικό για εμάς να δημιουργήσουμε συνδέσεις μικρών αγροτών με τα AFDS – Εναλλακτικά Συστήματα Διακίνησης Τροφής ΕΣΔΤ και να εργαστούμε για να πετύχουμε την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν το χωράφι, τον αγρότη και το χωριό. Είμαστε πολύ ενήμεροι της σημασίας που έχει η προώθηση θεμάτων από οργανώσεις της βάσης ('από τα κάτω') σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και εξακολουθούμε να παραμένουμε ριζωμένοι στον πυρήνα του έργου μας που γίνεται στη βάση.

Ως Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κ.Υ.Γεω., θα πρέπει να προσδιορίσουμε τους στόχους για τις ανάγκες μας στην ΚΑΠ – Κοινή Αγροτική Πολιτική. Για παράδειγμα, πράγματα όπως η "πράσινη φροντίδα» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποβολή αιτήσεων για επιχορηγήσεις: θέλουμε να αποτελούμε μέρος του πυλώνα 2 της ΚΑΠ; Ή μήπως προτιμούμε να αγωνιστούμε στον πυλώνα 1 για να προσπαθήσουμε να μεταμορφώσουμε την γεωργία;

- Μια κοινή ταυτότητα για Κ.Υ.Γεω.:

Αλλάζοντας την γεωργία και το σύστημα τροφίμων, και γενικότερα την κοινότητα στην οποία ζούμε: να δημιουργήσουμε κοινωνικές εναλλακτικές λύσεις στην αγορά. Όταν μιλάμε για την αλλαγή του συστήματος των τροφίμων, δεν θέλουμε να επικεντρωθούμε μόνο στην παραγωγή της τροφής, αλλά και στα μοντέλα μεταφοράς και διακίνησης.

Μάλιστα, δεν προσφέρουμε μόνο καλή τροφή, αλλά και κάτι άλλο, ένα είδος "μπόνους", ένα εργαλείο για την αλλαγή, ή μια πολιτική διάσταση.

Παρέχουμε καλή τροφή στους ανθρώπους, αλλά λαμβάνουμε υπόψη επίσης τα παρακάτω:

-Την αλληλεγγύη
-Την φιλικότητα προς το περιβάλλον
-Την συνιστώσα της υγείας στις διαφορετικές εναλλακτικές μας προτάσεις
-Την Δικαιοσύνη της Τροφής.

Έτσι, δουλεύουμε σε υγιή εδάφη για να παρέχουμε υγιεινά τρόφιμα για να οικοδομήσουμε υγιείς κοινότητες!

> Πιστεύουμε ακράδαντα στην αειφόρο οικονομική βιωσιμότητα, όπου δίκαιες συνεργασίες επιτρέπουν στους αγρότες να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση και ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Αυτή η αειφόρος οικονομική βιωσιμότητα συμβαδίζει με τις προσεγγίσεις της αλληλέγγυας οικονομίας, της διαφάνειας, της ευρύτητας πνεύματος και της εμπιστοσύνης μεταξύ των παραγωγών και των εταίρων σε μια δίκαιη σύμβαση – συνεταιρισμό.

Όσον αφορά στη χρήση του όρου "Κ.Υ.Γεω.", διαπιστώνουμε ότι είναι ήδη αρκετά αναγνωρίσιμος, επομένως, θα ήταν κρίμα να μην τον χρησιμοποιήσουμε ως ένα είδος «σήματος»  με το οποίο οι καταναλωτές να μπορούν να ταυτιστούν.

- Παρουσίαση στον κόσμο και προώθηση της ανάπτυξης Κ.Υ.Γεω. - διάδοση

Η Ευρωπαϊκή μας Διακήρυξη θα πρέπει να είναι εμπνευσμένη, να χρησιμοποιεί απλές λέξεις και infographics, κινούμενα σχέδια, σκίτσα, για να διευκολυνθεί η αποκρυστάλλωση των ιδεών και του μηνύματός μας σε τόσες πολλές διαφορετικές γλώσσες.

Θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την λαϊκή, 'από τα κάτω', διάσταση της Κ.Υ.Γεω.: κρατάμε τη γλώσσα απλή, χωρίς αποκλεισμούς, και επικεντρωνόμαστε στους αγρότες ως προτεραιότητα.

Χρειάζεται να μάθουμε τις ευρωπαϊκές εμπειρίες και τα μοντέλα Κ.Υ.Γεω. και να τα χρησιμοποιήσουμε για να τεκμηριώσουν το κίνημα με μελέτες περιπτώσεων.

Το περιεχόμενο του κοινού μας κειμένου θα πρέπει να περιλαμβάνει:

-Χτίσιμο κοινότητας "Η Κ.Υ.Γεω. ως  κύκλος"
-'Από τα κάτω' διαστάσεις
-Αλληλεγγύη: εντός της ομάδας (μεταξύ αγροτών και καταναλωτών, μεταξύ αγροτών, μεταξύ  καταναλωτών) και σε μεγαλύτερη κλίμακα
-Την δημιουργικότητα του κινήματος / Ποικιλομορφία

Μορφή:

-Μια Διακήρυξη - αρχές, καταδεικνύοντας τις συνδέσεις με το ευρύτερο Κίνημα της Διατροφικής Κυριαρχίας / Ευρωπαϊκό επίπεδο
-Καταστατικός Χάρτης - κανόνες / εθνικά επίπεδά
-Ένα εγχειρίδιο - πρακτικοί, εκπαιδευτικοί σκοποί, ίσως για εσωτερική χρήση και για τις διαδικασίες του Urgenci-Ευρώπης


- Η διαδικασία του μοιράσματος της εμπειρίας συγγραφής Καταστατικού Χάρτη:

Δύο ομάδες εργασίας, με επικεφαλής έμπειρους ανθρώπους συζήτησαν για το πώς έχουν δημιουργηθεί κάποιοι καταστατικοί χάρτες σε εθνικό επίπεδο και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Τα ερωτήματα που εξετάστηκαν είναι: Πώς καθορίστηκε ο σκοπός; Πώς ορίσατε την δομή; Ποια ήταν τα κύρια εμπόδια (Ο συνοψισμός των εισαγόμενων δεδομένων από τα μέλη; Η συλλογή των εισφορών; Η εξασφάλιση ευρείας συμμετοχής); Ποιες φάσεις εμπλέκονται στη διαδικασία;

Οι λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν παρακάτω στο παράρτημα 3, και οι εθνικές ομάδες είναι διαθέσιμες για περαιτέρω πληροφορίες.


- Σκοπός της κοινής μας εργασίας:

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε μια Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για την Κ.Υ.Γεω..

Με ένα προοίμιο που θα αναφέρει ότι είμαστε μέρος του Ευρωπαϊκού Κινήματος Διατροφικής Κυριαρχίας / στενά συνδεδεμένοι με άλλα Εναλλακτικά Συστήματα Διακίνησης Τροφίμων (Κοινοτικούς κήπους, αγορές παραγωγών, κλπ).

> Οι ανάγκες μας: Κοινός Τόπος για την Κ.Υ.Γεω., όχι αλληλέγγυα γεωργία.

Απαραίτητη κρίθηκε η σύνταξη μιας δέσμης αρχών για την Κ.Υ.Γεω. - αν αυτό θα λέγεται Καταστατικός Χάρτης ή Διακήρυξη, δεν έχει σημασία. Έπρεπε να αποφασίσουμε αν θέλουμε Δεσμευτικούς Κανόνες ή Αρχές. Όλοι συμφώνησαν ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερους κανόνες, αλλά μια περιεκτική διακήρυξη / καταστατικό, που να μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή (και να μπορούν οι παραγωγοί να τη διεκδικήσουν). Θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στις αρχές μας και να χαράζει μια σαφή διαχωριστική γραμμή: "Αυτό είναι το δικό μας 'χωράφι'. Εταιρείες και παρόμοια σχήματα δεν έχουν χώρο εδώ. "

> Τι είμαστε / Τι δεν είμαστε / Και τι εγκρίνουμε και υποστηρίζουμε (μιας και οι περισσότεροι αγρότες δεν μπορούν να ζήσουν από Κ.Υ.Γεω. μόνο, υποστηρίζουμε επίσης τις αγορές παραγωγών (όχι τις λαϊκές), προωθητικές ενέργειες που ξεκινάνε από τους παραγωγούς, κλπ).

Θα ήταν ίσως χρήσιμο να ξεκινήσουμε με λέξεις που δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.

> Όσον αφορά την αντιπροσώπευση: οι αγρότες/παραγωγοί θα πρέπει να είναι παρόντες και να λάβουν μέρος!- Πρότυπο για τη συλλογή πληροφοριών για την 2η Ευρωπαϊκή Συνάντηση στο Βερολίνο, στις 10-12 Σεπτεμβρίου 2015:

Σχετικά με πληροφορίες από τα Εθνικά / Τοπικά δίκτυα:

1) Σχετικά με Καταστατικό Χάρτη / Έγγραφο Αναφοράς:

- Έχετε Καταστατικό / Έγγραφο Αναφοράς;
- Εάν ναι, εξηγήστε την διαδικασία που οδήγησε σε αυτό; Ποιοι ήταν οι παράγοντες / ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders);
- Ποιοι είναι οι τρόποι που το χρησιμοποιείτε / δεν το χρησιμοποιείτε;

2) Ποιος είναι ο στόχος του εγχειρήματος / δικτύου Κ.Υ.Γεω. Σας;

- Ποιος ο Κοινός Στόχος που θέλετε να επιτευχθεί μέσω της Κ.Υ.Γεω. - το πολιτικό όραμα
- Ποιες οι Βασικές Αξίες / Αρχές
- Λειτουργικός ορισμός της Κ.Υ.Γεω.: τρόπος λειτουργίας

Μια ερευνητική ομάδα εργάζεται για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα τοπικά δίκτυα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Peter Volz για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό

- Συμπέρασμα  -

Στόχος μας είναι να έχουμε ένα επικυρωμένο προσχέδιο να παρουσιάσουμε στην 3η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Κ.Υ.Γεω. στην Οστράβα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Δυστυχώς, το πρόγραμμα Κοινός Τόπος διαρκεί μόνο μέχρι το τέλος του 2015.

Έχει ήδη δημιουργηθεί μια ομάδα έρευνας Κ.Υ.Γεω., ως συνέχεια των δύο πρώτων ευρωπαϊκών συναντήσεων Κ.Υ.Γεω.. Η εναρκτήρια συνάντηση είναι στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, στις 26 - 27 Αυγούστου 2015. Ένας από τους στόχους αυτής της ομάδας είναι να καταγράψει την κατάσταση της Κ.Υ.Γεω. σε κάθε χώρα, κατά τρόπο συμπληρωματικό με αυτό της συγγραφικής ομάδας για την Διακήρυξη / Καταστατικό Χάρτη.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν ένα σύνδεσμο για να συμμετάσχουν κατόπιν αιτήματος (morgane.iserte (at) urgenci.net)

Στην Ελλάδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Τζέννυ Γκιουγκή ή στο csagreece@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στην Πρώτη Πανελλήνια Συνάντηση ΚΥΓεω που θα γίνει 27-28 Οκτωβρίου στην Θέρμη, Θεσσαλονίκης.


Παράρτημα 1: Κατάλογος των συμμετεχόντων

Παράρτημα 2: Χρονοδιάγραμμα

Προσάρτημα 3: Κοινές εμπειρίες


[1] Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το Παράρτημα 2 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σε εξέλιξη.

[2] Ο Πυρήνας είναι ένα όργανο συντονισμού που δημιουργήθηκε κατά την πρώτη Ευρωπαϊκή Συνάντηση των κινημάτων Κ.Υ.Γεω. και άλλων συστημάτων διανομής για την διατροφική κυριαρχία, τον Οκτώβριο του 2012 στο Μιλάνο. Ο ρόλος του είναι να παρακολουθεί την πρόοδο των ομάδων εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προετοιμάσει τις επόμενες ευρωπαϊκές συναντήσεις.

[3] Η ερευνιτική ομάδα Κ.Υ.Γεω. συστάθηκε κατά τη διάρκεια της Συνάντησης του 2012 στο Μιλάνο, συγκεντρώνοντας ερευνητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης, και δημιουργώντας παράλληλα μια πλατφόρμα για τη συμμετοχική έρευνα για τις Κ.Υ.Γεω. μέσα στα  πλαίσια της εκάστοτε κοινότητας.


Πηγή http://urgenci.net/the-common-ground-for-csa-in-europe-project/1st-european-charter-writing-workshop-milan/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου